Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Orientering om nedbemanningsprosessen

22.05.2017 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er en liten orientering om nedbemanningsprosessen i bedriften. Denne informasjon har også blitt gitt av ledere på de forskjellige prosjektene.

 

Johan Sverdrup Hook Up!

19.04.2017 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle.

AFP!

27.02.2017 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Under er link til vilkår for AFP.

 
 

Innhenting av dokumentasjon!

27.09.2016 av SAFEklubben I Beerenberg
Praktisk informasjon til dere som mottar oppsigelse fra bedriften.

Masseoppsigelser!

27.09.2016 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Litt informasjon rundt dette med tap av ekofisk kontrakten.

 
 

Informasjon avvikling av ekofisk kontrakten!

11.09.2016 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er litt infor ang avvikling av ekofisk kontrakten.

Endret dato for årsmøte 2016

09.08.2016 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Datoer for årsmøtet har blitt endret grunnet en teknisk svikt i vårt mailsystem.