Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Resultat hovedoppgjør 2020

30.09.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er resultatet etter årets hovedoppgjør. Mye tekst men verdt å lese.

 

Union Negotiations

19.08.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Club leader Christian Jørgensen is now in marathon mediation in Oslo, unfortunately he cannot say anything about this as he is subject to a confidentiality agreement about what is happening down there, but what he can report in the event of a strike ...

Negosiations

19.08.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Lider klubu Christian Jørgensen jest teraz w maratonie mediacji w Oslo, niestety nie może nic powiedzieć na ten temat, ponieważ podlega umowie o poufności tego, co się tam dzieje, ale to, co może zgłosić w przypadku strajku, to to, że mamy w...

 
 

Oppdatering Sentralt Oppgjør

19.08.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Klubbleder Christian Jørgensen sitter nå i maraton mekling i Oslo. Vi ber om at mesteparten av kontakten til klubben går til resten av styret.

En evt streik!

06.08.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Hvordan rammer en evt streik oss medlemmer i safeklubben?

 
 

Brudd i frontfagforhandlingene!

06.08.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Nesten før de hadde begynt, var forhandlingene over og bruddet et faktum. Neste trinn i lønnsoppgjøret er det Riksmekler som står for. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

Status

16.07.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Nå åpnes Europa sakte, og de fleste safe medlemmer er i jobb igjen.