Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Trekk av permitteringer!

04.05.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Sender en informasjon ang trekk av permitteringer for ansatte bosatt i Norge.

 

Q&A Mest stilte spørsmål og svar

01.04.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vil henvise til Beerenberg sitt intranett for mest stilte søørsmål og svar ifm covid-19.

Forskudd Dagpenger

01.04.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
VIKTIG MELDING TIL PERSONELL SOM ER PERMITTERTE NÅ.

 
 

Kontaktinfo ifm spm ang Covid-19 situasjonen

16.03.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Vi er alle i en stressende situasjon nå og vi vil besvare henvendelser så fort og godt som mulig, jeg ber dere følge med på safe.no og nyheter forøvrig samt info på Beerenberg intranett og sin hjemme side.

Resultat avstemning!

06.03.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Da kan bedriftsklubbene meddele at uravstemning ifm lokale forhandlinger vil avsluttes etter en massiv avstemning!

 
 

Påminnelse uravstemning ifm lokale forhandlinger!

01.03.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. En liten påminner om den pågående avstemningen!

Dialog lokale forhandlinger!

20.02.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Bedriftsklubbene i Beerenberg har hatt nylig dialog med bedriften.