Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Påminnelse Uravstemming!

22.10.2021 av SAFEklubben I Beerenberg

 

Forslag Lokale Forhandlinger

06.08.2021 av SAFEklubben I Beerenberg

Endring i innreiseregler

22.06.2021 av SAFEklubben I Beerenberg

 
 

Lønnsmatrise

19.06.2021 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei. Her er lønnsmatrisen som viser hva de forskjellige lønnstrinnene har fått i økning.

Resultat uravstemning

04.06.2021 av SAFEklubben I Beerenberg

 
 

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

15.03.2021 av SAFEklubben I Beerenberg

YS Pensjon

15.01.2021 av SAFEklubben I Beerenberg