Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Påminnelse avstemming lokale forhandlinger!

12.01.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vil minne alle på om å bruke stemmeretten ifm avstemming av bedriftens siste tilbud i lokale forhandlinger!

 

Oppdatere egen info!

16.12.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Vi trenger at så mange av våre medlemmer har rett informasjon ang. mail, tlf osv.

Informasjon Lokale Forhandlinger 2019

16.12.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon Lokale Forhandlinger

 
 

Forslag til krav til Lokale Forhandlinger!

28.08.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vi trenger deres hjelp, og forslag til lokale forhandlinger.

Årsmøtet 2019 safeklubben i beerenberg

11.08.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Litt info ang årsmøtet 2019.

 
 

Enighet Mellomoppgjør 2019!

01.04.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Det ble enighet i lønnsforhandlingene mellom YS & NHO. Så den varslede faren for streik er over.

YS-NHO oppgjøret 2019

28.03.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Lørdag starter meklingen i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen 24:00 søndag den 31.mars, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00)mandag 1. april. Ps det kan bli mekling på...