Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Frist Streikedokumentasjon!

21.05.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det er satt en frist for innsending av timelister etc ifm streiken.

 

Reminder DNMF!

31.03.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Vi sender ut denne informasjonen om DNMF, da den fortsatt er veldig aktuell for våre nyere medlemmer, samt som en liten reminder om grunnlag for vårt evt valg om en evt utgang av safe.

Upcoming primary vote!

26.03.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hello everyone. Here is an information letter regarding the upcoming primary vote.

 
 

Kommende Uravstemning

24.03.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er et inforskriv angående kommende uravstemning.

PÅMINNELSE REGISTRERING NYTT HJEMMESIDE SYSTEM!

07.01.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Da er det på tide å minne hverandre på å huske å registrere seg på den nye hjemmesiden.

 
 

Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

22.12.2022 av SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

Vervekampanje SAFE

02.12.2022 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vedlagt ligger vervekampanje for innmelding i safe.