Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag Lokale Forhandlinger 2018

08.08.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det er snart tid for lokale forhandlinger.

 

Info vedrørende hjemreise ved en evt streik!

07.04.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her kommer litt info om hjemreise dersom det blir streik.

Årsverksavregning 2017

20.03.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Les dette ang. årsverksavregningen for år 2017.

 
 

Huskeregler ved yrkesskade/yrkessykdommer

20.03.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er en liste med huskeregler ved yrkesskader/arbeidsbetinget sykdom. Safe har i lang tid hatt en godt samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Følg disse huskereglene om dere har plager relatert til arbeid.

Uravstemming lokale forhandlinger!

02.01.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle.

 
 

Permiteringsvarsel!

22.11.2017 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. I disse dager blir det sendt ut permitterings varsel, selv om du mottar ett varsel er det ikke sikkert du blir permittert. Permittering er selvfølgelig noe som bedriften håper de kan unngå.

AFP & Permitering

22.09.2017 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Litt info ang afp, og en eventuell permitering!