Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Upcoming primary vote!

26.03.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hello everyone. Here is an information letter regarding the upcoming primary vote.

 

Kommende Uravstemning

24.03.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er et inforskriv angående kommende uravstemning.

PÅMINNELSE REGISTRERING NYTT HJEMMESIDE SYSTEM!

07.01.2023 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Da er det på tide å minne hverandre på å huske å registrere seg på den nye hjemmesiden.

 
 

Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

22.12.2022 av SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

Vervekampanje SAFE

02.12.2022 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vedlagt ligger vervekampanje for innmelding i safe.

 
 

Resultat Lokale Forhandlinger!

13.11.2022 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle.

Purring: NYTT HJEMMESIDESYSTEM!!!

31.10.2022 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vil purre alle medlemmer om nytt hjemmesidesystem.