Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Har du småbarn?

07.08.09 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Vi får ofte spørsmål om småbarnforeldres rettigheter

Barne- og likestillingsdepartementet har utgitt brosjyren, Småbarnforeldres rettigheter. Den kan du finne ved å trykke her.

Flere brosjyrer fra departementet finner du her