Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

SAFE Stevner Beerenberg og krever at de individuelle rettighetene til de som var ansatt i D&F Group Stavanger ved fusjonen i 2008 skal beholde sine individuelle vilkår

01.02.11 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Når gamle Norcoat og D&F Group ble fusjonert i 2008 brukte bedriften sin lovmessige rett til å reservere seg mot Verkstedsoverensomsten, men den samme loven sier at de ansatte likevel skal beholde sine individuelle vilkår.

For å få prøvd hva denne bestemmelsen, har SAFE tatt ut stevning mot bedriften på vegne av en arbeider som har blitt ramma i en konkret sak om brekkskift fordi bedriften ikke vil følge de bestemmelsene som gjaldt i den gamle særavtalen til de ansatte i Stavangeravdelinga ved fusjonen.

Trykk her for å lese en anonymisert utgave av stevningen.

Dersom SAFE vinner fram i denne tvisten, vil det ha stor betydning i kampen mot tariffhopping fra arbeidskjøpernes side framover.