Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Endringer i sykemeldingsregler 2011

05.01.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Ebba Wergeland er lege i arbeidstilsynet. Hun er også kjent som en lege som står på vanlige folks side. Hun er bekymra for de nye sykemeldingsreglene.

Du kan lese hennes innlegg om de nye reglene her:

http://www.ebbawergeland.no/artikler/sykmeldingsregler.html