Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forsikringstilbud gjennom SAFE medlemskapet

25.01.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
YS har utgitt nye brosjyrer om forsikringer.

Her er den ene brosjyren som heter

FORDELER FOR YS-MEDLEMMER 2012
FORSIKRING – BANK – PENSJON

Og her er den andre brosjyren som heter

YS, MEDLEMSTILBUD 2012

Medlemmer bør være obs på at man lett kan bli overforsikra. Er samboeren medlem av LO bør dere prøve å få en samla oversikt over hvilke tvungne forsikringer dere har før dere går løs på å tegne flere forsikringer.

Beerenberg har også et par forsikringer som gjelder for deg som ansatt. Se bedriftens intranettside.