Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

FAST MND LØNN

15.05.12 - Skrevet av:
Safe og FF klubben har i samarbeide fremforhandlet ny lønnsavtale

De siste par mnd har FF og Safe samarbeidet for å forhandle frem en ny lønns avtale, som innebære fast mnd lønn for alle operatøre. Alle har lagt ned  store mengede med arbeider for å på plass en avtale. Alle parter er veldig fornøyd med den nye avvtale som vil gi mere forusigbar lønn samt at BBC vil forskutere sykelønn i opp til et år.

Andre Simonsen som er leder for FF klubben i Beerenberg og undertegnet er på BBC daglig for å legge siste hånd på informasjon som vil gå ut til den enkelte pr brev samt ut til de enkelte prosjekter. Informasjon vil gå ut i denne uke.

Safe klubben håper våre medlemmer blir veldig fornøyd med den nye avtale.

 

MvH

Kenneth Jensen

Kubbleder safeklubben

Beerenberg