Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale Forhandlinger

16.05.12 - Skrevet av:
Safe klubben i Beerenberg har sendt mail til bedriften å bedt om, å starte opp lokale forhandlinger.

Bis, Norisol, Kaefer og Beerenberg har idag sendt mail til deres respektive bedriften, å bedt om å starte opp lokale forhandlinger. Safe klubben i Beerenberg skal i samarbeide med FF klubben til møte mandag d 21 mai om oppstart av lokale forhandlinger. Det er et ønske fra safe å gjennomføre de lokale forhandlinger i samarbeide med FF klubben til vi blir eninge med bedriften om en felles avtale. Safe klubben ser positiv på, at vi er felles i oppstart av de lokale forhandlinger.

Klubben har jobbet hard å lenge med et utkast til særavtale opp imot de lokale forhandlinger. Der skal være styremøte mandag kveld hvor styret vil gå igjennom ppstart av lokale forhandlinger og veien videre frem.  Der vil være hyppige styre møter i klubben, slik alt rundt de lokale forhandlinger blir behandlet med respekt i styret. 

Endelig forslag fra Beerenberg vil bli sendt ut blandt medlemmene til avstemning.

Jeg oppfordre alle til å følge med på hjemmesiden til klubben, hvor informasjon vil bli lagt ut.  Klubben ser svært positiv på at alle medlemmer engasjere seg og utfordre klubben med innspill, utfordringer mm

Til slutt vil jeg ønske alle en go 17 Mai..:-))