Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Referat fra klubbstyremøte 25.04.2012

16.05.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede: Ivar Thortensen, Diana Ramsvik, Johan Petter Andresen, Najmi Hassan, Espen Ramstad, Kenneth Jensen.


1.    Konstituering
a) Godkjenning av innkalling.: 2 saker blir meldt inn.  Godkjent
b) Møteleder.: Johan Petter Andresen
c) Referent.: Kenneth Jensen

2.    Godkjenning av referatet fra klubbstyremøtet den 18.04-12.: Godkjent

3.    Referat fra områdeutvalgsmøte. Referater ble gjennomgått.  Nytt møte den 11. mai.

4.    Avstemning over forslaget til ny tariffavtale: Najmi vil prøve å sette en power point, generelt bra inntrykk av oppsluttning.

5.    Forhandlingsutvalget framover:  Kenneth Jensen, Jp og Sverre. JP vil slutte i AU etter sommeren.

6.    Månedslønnsavtale med bedriften.: Der er dialog med Safe klubben og FF klubben – de holder på med siste innspurt.  JP har lov til å rette i forslaget til bedriften.

7.    Tillitsvalgttimer i mars og april.:  JP vil oppsumere total timeforbruk på tv timer. Sende en liste til BBC – rest tv timer tar vi opp på neste styre møte.  De TV må sende inn timer – klubben må få oversikt over faktisk brukte timer slik vi kan gjenforhandle timer opp imot BBC.

8.    Oppsigelse av IA-avtale. :  BBC får frist til 1 juni om å følge opp IA avtalen del 2  ellers vil safe sige opp avtalen.

9.    Forslag til AMU-møte medio mai.: Ekstraordinær AMU møte 15 mai. Nye lokaler på Os.  

10.    Innkjøp av jakker til medlemmene.: Kenneth Jensen trekker forslaget.

11.    Andre saker
Nytt  styremøte onsdag 16 mai kl 14