Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale Forhandlinger

01.06.12 - Skrevet av:
Safe klubben har vært i lokale forhandlinger med bedriften og sagt opp særavtalen og andre relevante avtaler.

Safe klubben ble kalt inn av bedriften for å videre forhandle  på særavtalen.Bedriften har vært på møte med Norsk Industri der de har diskutert garanert fortjeneste, men de tallene er ikke klare enda, dette er en av grunnen for at de lokal forhandlingene går litt tregt. 

Safe klubben har i dag sagt opp særavtalen og andre releante avtaler med bedriften. Grunnet at vi mener at alle avtalene skal inngå i en særavtale.

Dette er e-posten klubben sendte til bedriften 

 

Til Bedriftens Ledelse.

Safe klubben viser til forhandlinger om oppsigelser av alle særavtaler og relevante avtaler knyttet opp mot FOBèn.  Bedriftsklubben Safe siger hermed opp følgende særavtaler og relevante avtaler knyttet opp imot FOBèn, fra .01.06.2012. 

Særavtale.

Lønn matrise.

Tillitsmann avtale.

Innleide avtale.

Vi viser til kapittel 4.2 i Hovedavtalen og kapittel 7.2.7 i Verkstedoverenskomsten.  Overnevnte avtaler vil utløpe d 01.07.2012 og Safe forbeholder seg retten til å dagse fra 02.07.2012 i henhold til 7.2.8 i verkstedoverenskomsten. 

Safe klubben viser til protokoll av 21 mai, som dokumentere at der har vert ført forhandlinger om oppsigelse av alle særavtaler og relevante avtaler.