Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Advokat Forsikring

01.06.12 - Skrevet av:
SAFE har fremforhandlet et meget godt tilbud på Advokatforsikring. Vårt tilbud til medlemmene har markedsledende vilkår og er på flere områder bedre enn hva andre tilbyr.

Safe sentralt har fremforhandlet en advokat forsikring som vil fordyre ditt medlemskontigent med 50 kr per mnd hvis det blir vedtatt igjennom en uravstemning. Safe sentralt ønsker å få tilbake meldinger fra alle medlemmer.  Klubben ønsker tilbake meldinger fra medlemmer på klubb mailen. Jeg vil dele opp svarene fra medlemmene i for og imot forsikringen og sende samlet resultat til Safe sentralt. Alle svar vil være anonyme for alle andre end klubb leder - når samlet resultat er videre sendt til safe sentralt, da vil alle innsendte mails bli slettet.

4 gode grunner til hvorfor du skal stemme ja til Advokatforsikringen.:

1. Du sikrer deg profesjonell advokathjelp i privatrettslige forhold. Du fra før juridisk hjelp i ditt arbeidsforhold gjennom medlemskapet i SAFE.

2. Du som privatperson kan kontakte advokat uten kostnad - vanlig timepris hos en advokat idag leger fra 1200 til 1500 pluss moms og oppover.

3. Du får hjelp til å vurdere om ditt juridske problem er noe å gå videre med og advokatbistand til eventuell rettsak.

4 . Safe betaler foreløpig medlemmenes egenandel som ved tvist er på 3000 kr

 

For kun 50 pr mnd får du bla, 15 timers juridisk rådgivning pr år. Advokatbistad ved tvist i domstolene, klagenemnder og forliksråd. Dekket egne saksomkostninger og evt idømte saksomkostninger med inntil 3 mill kroner.

Hoved punkter i Advokatforsikringen.

 - For kun 50 kr per måned er du sikret advokathjelp når du trenger det.

- Forsikringen gjelder for deg og din husstand. Med husstand mener inntil 2 voksne som lever sammen i et ekteskap eller ekteskaplignende forhold og deres barn under 20 år, som har samme folkeregistrerte adresse, eller barn som du har delt omsorg for.

Forsikringen omfater

Juridisk rådgivning

- 15 timers juridisk rådgivning frem til 31.12.2012

- Deretter 15 timers juridisk rådgivning årlig innenfor rettsområdene, familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, privat kjøp/salg av  varer, fast eiendom og ID-tyveri.

Advokatbistand ved tvist - inntil 3 000 000 kroner

- innenfor rettområdene, familierett, arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverktjenester, privat kjøp/salg av  varer, naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge, leie/utleie av sikredes primærbolig i Norge og ID-tyveri.

 

Medlemmene er velkommen til å ta kontakt med klubben for yderlig informasjon..

 

Kenneth Jensen