Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Nytt fra klubben

14.06.12 - Skrevet av:
Oppdatering i hvor langt er safe klubben i Beerenberg kommet i de lokale forhandlinger og overgangen fra FOB til IO.

Hei alle

Jeg vil her komme med en oppdatering av hva som er skjedd så langt i overgangen fra FOB til IO samt de lokale forhandlinger. 

OVERGANG FRA FOB TIL IO

Bedriften har vert på flere møter med Norsk Industri og NHO hvor Beerenberg har stilt spørsmål om de grunnleggende tall som skal legges til grunn for den garanterte fortjeneste, reise billagg mm. Beerenberg har ikke fått de tall selvom de er blitt lovet de av motparten, der har derfor ikke vært det store fremgang i overgangen fra Fob til IO. Safe klubben har vert til 3 forhandlinger med bedriften men resultatet er så som så etter de grunnleggende tall ikke forelegger. Både Beerenberg og Safe klubben håper de vil forlegge siste i denne uke, så planlagt møte fk tirsdag d 19 juni vil bli produktiv.

LOKALE FORHANDLINGER.

De lokale forhandlinger er knyttet opp til overgangen fra Fob til IO - som beskrevet over, så forlegger de grunnleggende tall ikke og der har vert lite fremgang i de lokale forhandlinger. Safe klubben har meldt inn til møtet d 19 juni, at safe kubben ønsker å gå i dialog om innleide, tillits mann tid samt selve teksten i den kommende særavtale. Safe klubben mener det fint går an å starte opp dialogen rundt de avtaler, selvom de grunnleggende tall ikke forelegger.

Klubben vil løpende legge ut info på hjemme siden..

MvH

Kenneth Jensen

Klubb Leder