Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon om månedslønnsystemet som ble innført 1. juni

15.06.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Som vi har meldt om tidligere er det inngått ny avtale om utlønning med bedriften. Alle ansatte går nå på samme utlønningsmåte.

Trykk her for å lese nærmere om hva overgangen betyr for deg.