Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Overgang til Fast mnd lønn

18.06.12 - Skrevet av:
Onsdag d 20 juni blir første lønn kjøring på fast mnd, der kan oppstå problemer.

Hei Alle

Onsdag d 20 juni blir første lønns kjøring på fast mnd system. De tillits vagte har brukt mye tid sammen med BBC på å gå igjennom systemet å prøve å lukke alle huller i systemet. Vi håper vi har klaret å fange opp alle huller slik alle vil få rett lønn, MEN klubben oppfordre til å gå ekstra nøye igjennom lønnslippen der vil bli sendt ut onsdag d 20 juni.

Der er flere ting det enkelte medlem må være oppmerksom på.

Timer å tillegg opptjent i Mai + 30 april - 30 april blir med på mai lønnen.

avholdt ferie/ferie dag trekk

reise regninger.

mm

Hvis noen mener de ikke har fått rett lønn eller blitt trukket feil ferie dage, så må de ta kontakt til linje ledelsen og tillits valgte å melde inn problemet - husk å få en bekreftelse av nærmest leder når du melder inn et problem opp imot lønn. Bedriften vil ha ekstra folk sittende klar til å ta imot henvendelser å de tillits valgte vil sitte klar til å ta imot henvendelser.

Alle henvendelser vil bli skrevet opp - de vil bli tatt med på et felles møte imellom bedriften å de tillits valgte torsdag d 21 mai - der vil vi felles skap gå igjennom alle innkommende henvendelser.

Det er viktig å sjekke opp selv innen man kontakter linje ledelse å de tillits valgte - der er blitt sent ut info skriv om ferie dage trekk, les dette godt igjennom først, å sjekk med avholdt ferie innen man kontakter linje ledelse å de tillits valgte - får du det ikke til å stemme og du har sprøsmål, da er den enkelte mere end velkommen til å kontakte linje ledelse å de tillits valgte..

MvH

Kenneth Jensen

Klubb Leder