Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Fremdrift planen i de lokale forhandlinger

20.06.12 - Skrevet av:
Bedriften vil legge tall på bordet fredag 22 juni - lokale forhandlinger går inn i siste fase

Hei Alle

Safe klubben har vert til 4 møter med bedriften om overgangen fra FOB til IO samt oppstart av de lokale forhandleinger. Der har vert lite fremgang i begge dele - dette skyldes at bedriften ikke har fått oversendt de tall de trenger for å beregne garantert fortjenest, reise bilag mm. Safe klubben har i likehet med bedriften vert frustert over Norsk Industri ikke har klart å legge så viktige tall på bordet. Bedriften har nu endelig fått oversendt  tallene delvis fra Norsk Industri - de blir lagt frem for Ledelsen i Beerneberg idag.

Tirsdag d 19 juni ble safe og FF klubben enige med bedriften om at tallene som blir lagt frem for Ledelsen i Beerenrg idag, skal legges frem for klubbene fredag d 22 juni kl 08. Der vil bli hyppig møte aktivitet imellom klubbene og bedriften i neste uke. Tirsdag d 26 juni skal klubbene å bedriften samles for å "starte" på overgangen fra FOB til IO. Onsdag d 27 og Torsdag d 28 juni er og satt av til å forhandele på overgang fra FOB til IO og lokale særavtale.

Fakta i overgangen fra FOB til IO og lokale forhandlinger er følgende.:

Safe klubben har sagt opp "ikke" eksisterende lokale særavtale. Det ble gjort d 1 juni - det vil i realiteten sige, at alle safe medlemmer kan bli tatt ut i "dagsing" tempo redusering fra 1 juli hvis forhandlingene ikke føre frem til ønsket resultat. Der er en mnd oppsigelse frist på slike avtaler.

FF klubben, har ikke sagt opp "ikke" eksisterende lokale særavtale - de vil forhandle ut over høsten. Hvis FF endre sitt syn å går til oppsigelse av særavtale, da vil de kunne gå ut i en "dagsing" tempo reduksjon en mnd etter oppsigelse.

Safe og FF klubben har så langt sittet sammen i forhandlingene, hvor lenge vi vil sitte sammen er usikker ettersom FF klubben ikke har sagt opp den lokale særavtale. Safe har invitert FF klubben til å sitte med i de lokale forhandlinger som observatøre - FF klubben besitter mange kvaliteter som vi gjerne vil dra nytte av hvis vi får lov. 

Det er her viktig å huske på, hverken Safe eller FF klubben, gjør dette for egen vinninger, vi gjør det for medlemmene.. Der er en veldig go tone klubben dem imellom og opp imot bedriften, vi håper å beholde den gode selvom krevende forhandlinger gjenstår. Safe klubben går inn i de kommende forhandlinger med en go følelse.

Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å utfordre klubben med gode innspill og følge med, ting kommer til å skje fort den neste uke..:-))

Ha en flott dag..

MvH

Kenneth Jensen

Klubb Leder