Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Overgang fra Fob til IO

04.07.12 - Skrevet av:
Forhandlingene om overgangen fra Fob til IO med bedriften er nu ferdig å en avtale er inngått..

Hei Alle

Safe klubben har i samarbeide med FF klubben kommet til en felles forståelse sammen med bedriften av hvordan overgangen fra Fob til IO skal tolkes å se ut. Dette er altså en avtale på hvordan man skal tolke den lands dekkende avtlate "IO" som er inngått mellom YS å Norsk Industri, det er ikke ikke en lokal særavtale, det er en lands dekkende avtale som klubben å bedriften hadde frem til 01.07 til å implementere i bedriften.

Der har ikke ikke vært lokale forhandlinger imellom safe klubben å bedriften i nu. Der er diskusjoner intern i klubben om hvornår det vil være best å starte opp de lokale forhandlinger med bedriften. Der skal være styre møte innen kort tid, som vil avgjøre hvornår klubben starter opp lokale forhandlinger.

Det har vært tøffe men reelle forhandlinger opp imot bedriften. Jeg vil gjerne rette en takk til FF klubben for et flott samarbeide under de overstått forhandlinger med bedriften - jeg vil og takke bedriften for å opptrede på en ryddig måte under hele forhandlings forløpet å for å respektere klubbene.

Klubben ser frem til de lokale forhandlinger, jeg håper og her, at FF å Safe kan danne felles front å videreføre det gode samarbeide vi har oppbygget den siste tid. Velger FF å starte opp lokale forhandlingerpå et annet tidspunkt end Safe klubben, så respektere vi det full ut. 

MvH

Kenneth Jensen

Klubbleder