Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Endringer i klubbstyret

07.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Leder og nestleder har trukket seg fra alle verv.

Sverre Saltvedt som var nestleder og Kenneth Jensen som var leder trakk seg fra alle verv den 2. august 2012. Klubbstyret er i ferd med å få på plass et nytt arbeidsutvalg. Vi kommer tilbake med mer info om dette mot slutten av uka.

Det er avtalt et forhandlingsmøte med bedriften førstkommende fredag. Nærmere info om både lønn, de lokale forhandlingene osv. vil også komme mot slutten av uka.