Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ny fungerende leder og nestleder

09.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
På bakgrunn av at Kenneth Jensen og Sverre Saltvedt har trukket seg fra sine verv, har klubbstyret utpekt ny fungerende leder og nestleder.

Fungerende leder er Johan Petter Andresen.

Fungerende nestleder er Dianan  Ramsvik.

Førstkommende mandag skal klubbstyret behandle et forslag om å sette i gang en årsmøteprosess. Vi kommer med mer info om dette neste uke.