Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Fungerende nestleder trekker seg

09.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Diana Ramsvik har meldt til klubbleder at hun trekker seg som fungerende nestleder.

Det skal være kluybbstyremøte førstkommende mandag der situasjonen og årsmøte skal drøftes.