Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Til alle medlemmer

10.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Det er sikkert mange som lurer på hva som skjer. Jeg skal prøve å forklare situasjonen.I forbindelse med forhandlingene med bedriften i vår og i sommer oppsto det uenighet om ulike forhold i forhandlingsutvalget.
Dette prøvde klubbstyret å løse på møtet den 1. august.

På møtet ble de viktigste spørsmålene om forhandlingene med bedriften som vi rakk å behandle enstemmig vedtatt. Se referatet fra møtet på hjemmesida.
Dagen etter trakk leder og nestleder seg både fra forhandlingsutvalget og som tillitsvalgte. Ingen andre tillitsvalgte trakk seg.
Som gjenværende i arbeidsutvalget innkalte jeg til klubbstyremøte mandag den 6. august. Da mange av de tillitsvalgte er på ferie og flere har vært vanskelige å få tak i, var vi bare to på møtet. Vi ble derfor enige om følgende tekst som ble sendt ut til alle tillitsvalgte samme dagen: «Vi foreslår at inntil videre er Johan Petter Andresen fungerende klubbleder og Diana Ramsvik fungerende nestleder fram til vi får avholdt et klubbstyremøte. Innvendinger mot dette senest meg seinest den 9. august.

Vi foreslår at vi prøver å få til et klubbstyremøte neste mandag den 13. august klokka 13.00. Si fra til meg om du kan delta eller ei.»

Forhandlingsmøtet med bedriften som vi skulle ha tirsdag den 7.8 ble utsatt til fredag den 10.8

Fram til den 9.8.12 klokka 15.00 kom det ingen innvendinger mot forslaget fra meg og Diana. Jeg meldte fra til bedriften, medlemmene og AU i SAFE om at jeg er fungerende leder og Diana fungerende nestleder.
Seinere ringte jeg til Diana for å avtale om forhandlingsmøtet fredag den 10.8. Da fortalte hun meg at hun hadde forandret mening og at hun trakk seg som fungerende nestleder.

På bakgrunn av dette har jeg meddelt bedriften at vi må utsette møtet som skulle avholdes den 10.8 og at vi får satse på et møte etter klubbstyremøtet fk mandag.

Til møtet på mandag har jeg foreslått at vi skal bli enige om å gjennomføre en årsmøteprosess og at vi må bli enige om et arbeids/forhandlingsutvalg som skal lede klubben fram til årsmøtet er avholdt.

Når det gjelder tillitsvalgte har vi følgende tillitsvalgte:
Johan Petter Andresen, Diana Ramsvik, Tomasz Czerniachowicz, Thomas Tveit, Ivar Thorstensen, Kent Andre Olsen, Markku Timmonen, Espen Ramstad, Jostein Thellnes, Najmi Hussen Hassan, Vegard Settli, Bent Gade.


Hilsen
Johan Petter Andresen