Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Årsmøte - foreslå kandidater og meld deg som plasstillitsvalgt!

16.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
På klubbstyremøtet i går ble vi enige om å gjennomføre et årsmøte.

Dette er vedtaket:

"Vi setter i gang en årsmøteprosess med målsetting om å gjennomføre et årsmøte etter kandidat og valgperioder på SAFE-huset i Stavanger den 14.9.12 klokka 10.00 til 16.00.
Kandidatperiode begynner 15.8 til 30.8.12. Valgperiode går fra 1.9.12 til 12.9.12.
Det satses på å få tillitsvalgte på alle arbeidsplasser og flest mulig skift.
Enstemmig vedtatt"

Første delen av prosessen er altså å få flest mulig til å bli foreslått og å melde seg som tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplassene. Som det går fram av vedtaket skal forslagene være inne til den 30. august. Forslag på kandidater som er spurt og hart sagt seg villige sendes til johanpetter.andresen@getmail.no.

Etter kandidatperioden gjennomføres en et valg på arbeidsplasser/skift der det er mange kandidater.

De som blir plasstillitsvalgte møtes i Stavanger på SAFE-huset den 14.9.12 der man konstituerer arbeids/forhandlingsutvalg, kasserer osv.