Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale forhandlinger utsatt inntil videre - møte innkalt av SAFEs arbeidsutvalg

16.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Det sentrale arbeidsutvalget i SAFE har innkalt nåværende tillitsvalgte og tidligere leder og nestleder i SAFE klubben i Beerenberg til et møte den 23. august 2012.

På klubbstyremøtet i går var forbundslederen, Hilde-Marit Rysst invitert som observatør. På bakgrunn av en sterk anmodning fra henne blir de lokale forhandlingene utsatt inntil videre.

Endelig referat fra gårsdagens møte blir sendt ut når det er ferdigskrevet.