Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte 29.08.2012 klokka 13.00

29.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede: Kenneth Jensen, Markku Timonen, Najmi Hassan, Ivar Thorstensen, Jostein Tellnes, Johan Petter Andresen, Diana Ramsvik, Tomasz Czerniachowicz.

1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling. Godkjent
b) Møteleder.: Johan Petter Andresen ble valgt
c) Referent.: Najmi Hassan ble valgt

2. Valg av midlertidig forhandlingsutvalg
a)  Klubbstyret aksepterte enstemmig at Kenneth Jensen kommer tilbake som klubbleder.
b)    Avklaring om hvem som stiller til midlertidig forhandlingsutvalg.


Kenneth Jensen, fungerende leder.
Johan Petter Andresen,  fungerende nestleder
Diana Ramsvik, fungerende sekretær

Enstemmig vedtatt


3. Tillitsvalgtstid i august
 Alle tillitsvalgte må sende timene til Johan Petter Andresen