Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Årsmøtet i SAFE-klubben - kandidatperioden over.

31.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Følgende personer har blitt foreslått og sagt seg villige til å stille som plasstillitsvalgte.

Ivar Thorstensen, Gullfaks A

Najmi Hussen Hassan, Kvitebjørn

Markku Timonen, Hagavik

Vegard Settli, datatillitsvalgt

Thomas Tveit, Gullfaks A

Johan Petter Andresen, Ekofisk Kilo

Bjørn Sand, Decom-tillitsvalgt

Kent Olsen, Eldfisk B

Kenneth Jensen, Ekofisk kompleks

Diana Ramsvik, Kårstø

Tomasz Czerniachowicz, Kårstø

Espen Ramstad, Gullfaks C

Jostein Tellnes, Grane

 

Da det ikke er flere kandidater enn det som trengs av tillitsvalgte, er det ikke behov for å gjennomføre avstemning på noen arbeidsplass. Dette innebærer at alle kandidatene anses som valgte. Klubben kan ha flere tillitsvalgte enn de som vi nå har per dags dato.

Dersom det er kandidater som ikke er registrert, bes disse melde seg snarest.

Årsmøteprosessen fortsetter med et møte i Stavanger der ulike verv i klubbstyret skal velges. Årsmøtet vil også behandle situasjonen i de lokale forhandlingene.