Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forkortet arbeids tid

18.09.12 - Skrevet av:
Klubben har fått en del henvendelser på at der ikke blir betalt ut 11,61% tillegge lengre - her kommer forklaringen.

Hei Alle

Da klubben inngitt avtale med bedriften om å gå over på fast mnd lønn fra 01.06.2012 - da forsvant og 11,61% tillegget for de som jobber offshore. 11,61% tillegget er en kompensasjon for man jobber for lite timer offshore opp imot ens årsverk - jeg skal prøve å ikke å gjøre det for teknisk. Du har krav på et årsverk som er på 1762,5 timer hvis du er ansatt på en 100% stilling - 9,5 ture som er gjennomsnitt hva vi har offshore gir 1596 timer, derfor fikk man tidligere 11,61% i tillegg til sine timer for å komme opp på 1762,5 timer som man har krav på i en 100% stilling.

Nu får du betaling for 162,5 timer 11 ganger i året - det gir ditt årsverk altså 1762,5 timer, derfor får man ikke lengre 11,61% kompensasjonen, for du rett og slett oppnår ditt årsverk med den lønn avregning vi får nu. Nedenfor har jeg satt opp et regne stykke som beskriver hvorfor vi ikke får 11,61% og lønnen er like med eller uten 11.61% tillegget.

Hvis der er spørsmål rundt dette, da er det bare å snakke med sin plasstilits valgt eller kontakte klubben via mail eller tlf..:-))

 

UTREGNING MED OG UTEN 11,61% TILLEGGET..

9,5 tur er kommet frem på følgende måte - 10 turer det ene år og 9 turer det annet år = 9,5 tur pr år.

159 kr er lønn pr time, 63 kr er offshore tillegg pr time. Disse tall vil variere ut fra hvilke lønns kategori den enkelte er i.

 

Utregning med 11,61% tillegg

168 timer gange 9,5 tur = 1596 timer

1596 timer gange 159 kr = 253764

1596 timer  gange 63 kr «offshore tillegg»  kr  = 100548

1596 timer gange 18,46 kr «11,61% tillegget»  = 29462

Total                    383774

 

Utregning uten 11,61%

162,5 timer gange 11 mnd  = 1787,5 timer pr år «årsverk»

1787,5 timer gange 159 kr = 284212

1596 timer «9,5 offshore turer» ganger 63 kr Offshore tillegg = 100548

Total                   384760.

 

Der er altså ikke forskjell i kr/øre på et årsverk med eller uten 11,61% tillegget.