Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale Forhandlinger

04.10.12 - Skrevet av:
Klubben forhandler stadig på den lokale avtale samt de avtaler klubben ønsker å ha inn i selve avtalen.

Hei Alle

Klubben har stor møte aktivitet for å komme i mål med de lokale forhandlinger. Klubben har lagt frem og gjennomgått utkast til avtale på følgende avtaler. Særavtale, Innleie og Tillitsvalg - Decom og tilliggs avtalen for utenlands arbeide er ikke blitt presentert for bedriften men vil bli gjor i snarlig fremtid.

Det er som forventet, bedriften vil akseptere litt, kanskje akseptere en del med litt små justeringer i selve teksten, og så er der en del vi er hel uenige om. Det som vi er uenige om er selv sagt den økoniomiske del, der står vi nok så langt fra hverandre. Klubben har lagt inn krav som vi mener er rett, på den annen side, så har bedriften absolutt ingen penger til å heve grunnlønnen med - her står vi..

Jeg har fått bekretet at bedriften har lagt frem et tilbud til FF klubben, som de ikke mener de kan akseptere og dermed har de sagt opp den lokale særavtale. Så langt er safe klubben ikke kommet i nu. Klubben skal til nye forhandlinger imorgen fredag d 05.10.12 - forhandling utvalget v Johan Petter Andreasen, Diana Ramsvik og undertegnet vil i etterkant av møtet imorgen kalle inn styret å frem legge situasjonen rundt de lokale forhandlinger og ta et standpunkt vedrørende om vi skal forhandle videre eller vi må si opp særavtalen slik FF klubben har gjort.

Velger klubben å si opp den lokale særavtale, da betyr det ikke vi kommer ut i en aksjon, det vil medlemmene avgjøre ved og stemme over bedriften "siste" tilbud. Klubben vil forhandle videre med bedriften om en løsning begge parter kan akseptere og for å unngå en evt aksjon.

Forhandling utvalget til klubben tar situsasjonen rundt de lokale forhandlinger med knusende ro,  denne situasjon  har vi forberedt os på i lang tid, fordi vi møter litt motkrav på veien, så stresser vi ikke over det.. 

Vi går nu inn i en fase hvor medlemmene må begynne å tenke over hva som er akseptabel i dette års lokale oppgjør, ta dette opp med deres kollegaer - få gode, brede og saklige diskusjoner, meld tilbake til klubben, vi forhandler på deres vegne..

Klubben kommer tilbake med mer informasjon de neste dager..

Jeg vil ønske alle en go dag..:-))

MvH

Kenneth Jensen

Hovedtillits valgt.