Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale Forhandlinger

15.10.12 - Skrevet av:
Klubben skal i denne uke få overlevert teksten i særavtalen fra bedriften

Hei Alle

Vi har nu kun 3 uker tilbake før vi skal ut i eb aksjon hvis vi ikke finner en løsning med bedriften. Vi skal i denne uke få overlevert selve teksten i særavtalen fra bedriften - jeg tenker vi kommer til å sette os til forhandling bordet i sluttningen av denne uke, hvis bedriften invitere.

Der er ikke mye nytt ang de lokale forhandlinger, jeg skal legge ut ny informasjon når vi har startet opp de lokale forhandlinger igjen. Klubben og bedriften er uenige om virknings tidspunktet for industri overenskomsten og tilbake betalingen av den garantert fortjeneste - klubben mener at både industri overenskomsten og tilbake betalingen av den garantert fortjeneste skal gjelle fra 01.04.2012 - bedriften er av en annen mening. Vi har sendt ueningheten videre i systemet for å få en 3 part syn på saken.

Klubben har en del "henge" saker de ikke har fått lukke da de har stått i bakgrunnen av de lokale forhandlinger, de vil vi prioterer nu.

Jeg ønsker alle en go uke..:-)

MvH

Kenneth Jensen