Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale forhandlinger/Aksjon

23.10.12 - Skrevet av:
Klubben har idag vært til nye lokale forhandlinger - vi står langt fra hver andre og stor sjanse for en aksjon.

Hei Alle

Forhandlings utvalget til klubben har idag vært oppe på Kokstad til lokale forhandlinger. Klubben har tidligere overlevert teksten til et utkast til særavtale.Bedriften har hatt 2 uker til å gjennomlese klubben sitt utkast og de kom med et motsvar idag. Teksten klubben hadde overlevert bedriften, ble delt inn i forskjellige farver sammen med bedriften på forrige møte - gul for nesten felles forståelse, blå for litt avstand og rødt for stor avstand mellom klubb og bedrift.  Etter møtet idag måtte vi gjøre om flere av de saker vi hatt makert med gul om til rødt. Det vil si, flere av de saker vi trodde vi hedde stor sett felles forståelse på, viste seg, at vi hadde veldig stor avstad.

Bedriften overlevert et arbeids dokument på lønn matrise, ettersom det ikke er et offisielt tilbud, då kan vi ikke ta stilling til det, ut fra de tall som stod fra det arbeids dokument, så kan jeg konstatere at vi og på lønn satsene er vi veldig langt fra hverandre - total sett, så er det en svært uheldig utvikling i de lokale forhandlinger.

Jeg vil ut fra dagens forhandling møte, dra den konklusjon, at vi står lengre fra hverandre end vi gjorde da vi start møtet. Jeg vil derfor anse faren for en aksjon som stor. Der er blitt berammet nytt forhandlings møte på torsdag, nærmere vi ikke hverandre med store skridt der, så vil jeg anslå sjansen for en aksjon for veldig stor.

Beerenberg har lagt inn anbud forrige uke og har kontrakter med mange + der er flere opsjoner som skal førnyes tidlig neste år, det vil være svært uheldig for bedriftens rykte å omdømme hvis der blir aksjon. Når bedriften anser det som sansynlig for en aksjon, så er de pliktet til å varsle eksisterende kunder samt kommende kunder som kan bli berørt av en aksjon, dette er svært uheldig - klubben vil strekke seg langt for å unngå en aksjon. Slik klubben tolker bedriftens siste tilbud, så ønsker de ikke å gi en krone mere end den garantert fortjeneste tilsier - våre konkuranter legger vesenlig høyere + deres diett satser er mere end fordoblet i forhold til hva bedriften tilbyr os. Vi vil altså legge langt etter våre konkuranter og på ingen måte ta de andre på industrioverenskomsten igjen - vi savner lang tids planer på hvordan vi kommer os vekk fra å være lavt lønnet i industrien og på hvordan vi tar de andre bedrifter igjen som og har IOèn som overenskomst.

Jeg vil oppdatere løpende i dagene som kommer..

MvH

Kenneth Jensen

Leder