Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

VIKTIG. Avstemning om bedriftens tilbud til ny særavtaleavtale. Alle medlemmer bes stemme

27.10.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Klubbstyret har i gangsatt en avstemning om bedriftens tilbud til ny særavtale. Er du medlem og har ikke mottatt en epost fra safeklubben.beerenberg@gmail.com natt til lørdag bes du sende en epost til safeklubben.beerenberg@gmail.com med riktig epostadresse snarest.