Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale Forhandlinger

07.11.12 - Skrevet av:
Klubben har hatt organisatorisk møte å nye datoer for forhandlinger er fast satt..

Hei Alle

Klubben har vært i organisatorisk møte, hvor vi har prøvet å få avklaret noen av de problem stillinger som står i veien for å bli enige om særavtale mellom BBC og Safe klubben. Jeg personlig hadde håpet på flere verktøy end det jeg fikk, jeg tror bedriften hadde håpet på det samme. Det skal ikke ødelegge det gode forholde som er mellom bedrift og klubb - vi har derfor avtalt, åt vi skal møtes fk mandag og tirsdag til nye forhandlinger.

Klubben har fått forspeilet åt bedriften vil komme med et nytt tilbud på mandag som vi skal forhandle på. Styret vil bli kaldt inn til styre møte mandag kveld hvor vi vil gå igjennom tilbudet fra bedriften. Vi har da tirsdagen til å fin justere tilbudet slik vi evt kan komme frem til et slutt resultat.

Det er på ingen måte gitt vi klare å komme frem til en enighet mandag/tirsdag - vi har nu 30 nye dager til å forhandle frem en avtale, jeg tror ikke vi trenger så lang tid for å få en avtale i land.

Jeg vil gjerne ha tilbake meldinger fra medlemmene om styret kan gi mandat til forhandlings utvalget til å skriver under på en forbedret avtale eller om medlemmene vil ha det fremforhandlet tllbud sendt ut til avstemning blandt medlemmene.  slik jeg ser det, så er styret stemt frem av tillit av medlemmene,  det er et utbedret tilbud vi skal stemme om ikke første tilbud - første tilbud er blitt sendt ut til avstemning blandt medlemmene.

Safe klubben er bygget opp av demokratiske prinsipper og av medlemmene - vi i styret er et tale rør for medlemmene å vi forholder os til hva medlemmene ønsker.