Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte 12.11.2012, Kl. 19.00

13.11.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Over Skype. Til stede: Kenneth Jensen, Diana Ramsvik, Ivar Thorstensen, Tomasz Czerniachowicz, Bjørn Sand, Johan Petter Andresen, Markku Timonen, Richard Tollefsen.

Saksliste ble godkjent


1.    Konstituering
A)    Møteleder: Kenneth Jensen
B)    Referent: Johan Petter Andresen

2.    Det organisasjonsmessige møtet den 6.11.12
Kenneth refererte fra det organisasjonsmessige møtet.

3.    Tidspunktet for eventuell dagsing utsatt til 6.12. kl 07.00, hvorfor?
Norsk Industri krevd et organisasjonsmessig møte med Parat med henvisning til Verkstedoverenskomstens § 5.4. Når Parat godtok at møtet skulle holdes på dette grunnlaget, førte dette til at oppsigelsen utestår til etter møtet. En gå sakte begynner en måned etter at oppsigelsen trer i kraft. Forhandlingsutvalgets mening er at det ikke var grunnlag for et møte basert på § 5.2.4.
Protokoll fra møtet foreligger ikke per den 12.11.12.
Saksoppslysning: Industrioverenskomsten er delt opp i en Fellesdel og tre underordnadeler,, hvorav den ene er Verkstedoverenskomsten. De to andre er Nexan og Teko.

4.    Reduserte krav til særavtale.
Møtet gikk gjennom skisse som forhandlingsutvalget la fram for bedriften den 12.11.12.
Møtet ble avbrutt på grunn av internettproblemer og vil bli gjenopptatt seinere i uka.

5.    Forhandlinger med bedriften om dagsing.

6.    AMU-møte.

7.    Andre saker.