Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ny særavtale/lønn matrise mm

15.11.12 - Skrevet av:
Klubben har nu avsluttet de lokale forhandlinger..

Hei Alle

Forhandling har fremforhandlet ny lønn matrise for operatøre, Decom personell, ny særavtale mm. Disse avtaler har vært oppe i styret til avstemning og de vil senere idag bli sendt ut til alle våre medlemmer til avstmning. Johan Petter vil sende ut  informasjon rundt hvordan den enkelte avgir sin stemme.

Klubben har holdt på i lang tid for å komme til enighet om de avtaler der blir sendt ut til avstemning. Det har vært tøffe forhandlinger med stor møte aktivitet på bedriften. Vi har og hatt bistand av sentrale parter for å avklare flere uenigheter uten det hjalp det store for noen av partene..

Jeg vil rette en takk til bedriften for å holde seg saklig og en go toner hele forløpet. Jeg vil og rette en takk til styret som har stilt opp på ekstra styre møter på alle tider av døgnet og der skal gå en stor takk til Johan Petter og Diana som har stilt på alle forhandlings møter med bedriften å hatt særmøter med meg tidlig morgen å sent kveld. De har i tillegg brukt ufattelig med reise tid å hatt overnattninger vekk fra familien..

 

Forhandling utvalget svare gjerne på spørsmål fra medlemmene rundt de lokale forhandlinger..

 

MvH

Kenneth