Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Avstemning - har du ikke fått dokumentene?

16.11.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Klubbstyret gjennomfører nå en avstemning om et forslag fra bedriften til ny særavtale. Alle medlemmer oppfordres til å lese dokumentene og delta i avstemningen. Fristen for å stemme er tirsdag.Ta kontakt med din tillitsvalgte dersom du ikke har fått dokumentene i en epost tilsendt deg natt til fredag.