Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ytterlig informasjoner om de lokale forhandlinger

16.11.12 - Skrevet av:
Der er lagt ut informasjoner som krever litt bedre forklaring.

Hei Alle

Undertegnet skrev igår at de lokale forhandlinger er avsluttet - det kan oppfattes som de er sluttet, det er de ikke - det riktig ord er vel heller, de er satt i bero inntil resultat for avstemningen forelegger. Hvis resultat blir et nei, så vil forhandlingene bli gjenoptatt, blir det et ja, så blir der et formell møte hvor vi skriver under avtalene.

Avtalene vil gjelle fra 01.10.12 - bedriften har sagt, de vil kunne rekke å få etterbetalingen med på lønnen d 20 Des.

Hvis der er spørsmål til forståelsen til avtalene, så er alle velkommen til å ta kontakt til forhandlings utvalget eller direkte til leder på tlf 97725290 eller på klubb e-post  

safeklubben.beerenberg@gmail.com

Jeg oppfordre alle til å stemme.

MvH

Kenneth Jensen

Leder