Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Husk å stemme. Fristen er tirsdag klokka 15.00

17.11.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Send en epost til johanpetter.andresen@getmail.no, hvis du ikke har fått stemmemateriale.Vi stemmer over dine lønns- og arbeidsvilkår fram til neste høst. Din framtid - ditt valg.