Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Spørsmål til særavtalen

18.11.12 - Skrevet av:
Der er flere nye ting i særavtalen som krever en forklaring.

 

Hei Alle

Der er flere ting i utkastet til særavtale som krever en forklaring. Husk og stemme - det er viktig..

Dobbelt Brekk skifte.

Vi har i alle år hatt "brekk skifte" - når man går fra et skift tilet annet inne i turen. Det nye er, brekker man tilbake til opprindelig skifte, så vil man få opp til 36 timer i kompentasjon som man fikk når man brekket over første gang. Dette har tidligere Bjørge Norcoat hatt i deres særavtalen men bedriften fjernet det då Bjørge Norcoat ble kjøpt opp ab D&F Group - nu er det altså tilbake. Det vil maks være 72 total gange sin grunnlønn

Dyktighets prøve

Når man jobber med en disiplin hvor man ikke kan ta fagbrev i, så kan man nu etter 3 3/4 år gå opp til en dyktighets prøve - består man prøven, da kvalifisere man til å få fagbrev lønn. Det vil være sveisolat bygger, cleaner mm. Da har man krav jeg skriver igjen, man har krav på at gå opp til en dyktighets prøve, bedriften kan ikke si man ikke trenger flere i den disiplin med fagbrev, man har krav på og avlegge en slik prøve. Jeg oppfordre alle som har spørsmål rundt dette til å ta kontakt til klubben slik vi kan f folk igjennom så fort som mulig.

Lagleder/førstemann

I utgangs punktet så er det alle disipliner Beerenberg driver hvor man kan ha en lagleder/førstemann - det vil være en som har ansvaret for arbeids laget og den person Bas/Formann vil forholde seg til. Det vil i utgangs punktet være naturlig, det vil være en med fagbrev men dette er ikke et krav.

Decom

Decom hadde tidliger et høyere årsverk end resten av opratørene, dette er nu gjort om til de skal jobbe samme årsverk som resten, de skal altså jobbe mindre. Hele Decom opplegget har vært veldig utydelig for klubben i årne som var - vi kan vel si, at dette var første gang vi hadde en mulighet for å påvirke Decom avtalen. Decom vil bli et satsning område i de kommende lokale forhandlinger som kommer. Tidligere hadde Decom 7 lønns trin, de er nu gjort om til faglært og ufaglært - det er viktig man kommer i rett lønns trinn - her kan klubben være behjelpelig med å finne rett lønns trinn. En med fagbrev som er i lønns trinn uten fagbrev skal nu opp i fagbrev 1 eller 2.

Da lønnen tidligere var en gjennomsnitt lønn på en land lønn og offshore lønn, då vil de som jobber offshore merke en betydelig oppgang i års inntekt. Vi har forstått det slikt, langt de fleste jobber fast offshore, noen få jobber på land, her legger en avtale med bedriften, om åt bedriften skal bli flinkere til å rotere på folk, slik man unngår at noen kun jobben offshore å noen kun jobber på land.. Alle må være inne forstått med å ta en enkelt tur eller 2 på land pr år. Med nye jobber offshore, da vil alle stor sett jobbe offshore..

Der er tatt utgangs i offshore lønn

uten fagbrev 1    gått opp 32818

uten fagbrev 2   gått opp 31453

uten fagbrev 3  gått opp 30985

uten fagbrev 4  gått opp 30439

med fagbrev 1  gått opp 29113

med fagbrev 2  gått opp 28528

med fagbrev 3  gått opp 27514

 

Hvornår gjelder avtalene fra.

De vil gjelde fra 01.10.2012

Etterbetaling

Hvis det blir et ja, så har bedriften har bekreftet at etterbetling vil komme på 20 Des lønnen. 

Neste lokale forhandlinger

De neste lokale forhandlinger skal være ferdige til 01.10.2013 - det vil si, vi skal starte opp de lokale forhandlingre om ca 10 mnd.

Jeg håper dette var oppklarende - de tillits valgte står klar til å ta imot spørsmål, så bare ta kontakt hvis noen lure på noe..

MvH

Kenneth