Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte 21.11.12, klokka 20.00. Over Skype.

23.11.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede: Bjørn Sand, Rasmus Sangolt, Richard Tollefsen, Tomasz Czerniachowicz, Ivar Thorstensen, Kenneth jensen, Diana Ramsvik, Johan Petter Andresen, Najmi Hussen.


1.    Møteleder: Kenneth Jensen
Referent: Johan Petter Andresen

2.    Gjennomgang av tvisteprotokoll Parat – Safe.

3.    Diskusjon om hvordan diskusjonen under avstemningen foregikk.

4.    E-post fra Trygve Dahle.
Klubbstyret diskuterte e-posten fra Trygve Dahle og tok stilling til om man skulle godta forslaget. 6 ja og 3 nei.

Klubbstyret gir forhandlingsutvalget i mandat å sluttføre diskusjonen med bedriften om alternativ 1 og 2 i tilbudet.