Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Permittering

14.12.12 - Skrevet av:
Dessverre må bedriften permittere egne ansatte..

Hei Alle

Dessverre så må bedriften permittere i disse tider. Dette er ikke uvanligt i våre bransje, men er stadig like uheldig hvert år når noen blir permittert. Dette er ikke noe bedriften ønsker, men noe de må når kundene våre melder inne mindre arbeide. Rotasjon kontoret jobber knall hard for at folk skal beholde sine rotasjoner og så få folk som mulig skal bli permmitert. Jeg vett ingen liker å bli permmitert og jeg har forståelse for det kan oppleves urimelig å bli permmitert, jeg vil oppfordre til ikke å ta frustasjonen ut over de som sitter på rotasjon kontoret - de gjør jobben så godt det lader seg gjør ut fra de arbeids forhold de har. Alle skal ha en trivelig arbeids dag, og de på rotasjon kontoret - hvis du mener du urettmessig er blitt permmitert, så ta kontakt med klubben, så skal vi sjekke opp.

Klubben er i møter ang permmiteringer - på møtet igår kunne bedriften meddele klubben - dagene i romjulen som vanligvis ikke blir betalt for, har BBC søkt NAV om fritagelse for - det betyr altså, at de som er permmitert vil få betaling for dagene i rom julen. Jeg oppfordre alle til å følge med de får betaling for de dager - klubben har brev fra NAV at permmitert personell skal ha betaling for disse dager, hvis den enkelte ikke får det - ta kontakt med klubben og du vil få tilsendt brevet fra NAV som du kan vise på NAV å få betaling for dagene i romjulen.

Klubben får ofte henvendelser på, at der er innleiet på noen prosjekter imens der er permitterte i BBC. Det er hel riktig og der er en forklaring på dette. Rotasjon kontoret opplever ofte, at folk nekter å reise ut tidligere end på sin oppsatte rotasjon, mobilisere de folk tidligere, så opplever de ofte å få en sykemelding, for å unngå dette, så må de leie inn folk for å få folk på jobb. 

Bedriften informerte om bemanning sistuasjonen - den første uke i januar vil der gradvis ske en opptrapning av eksisterne prosjketer + nye prosjekter starter opp. D 7 Januar skal all Kaefer personell være vekk fra Statfjord og vi skal manne kraftig opp. Vi skal ikke langt inn i januar før vi trenger å leie inn folk. 

Fremtiden for BBC ser veldig lyst ut - vi er vel kommet i den situasjon hvor vi må begynne å si nei til prosjketer, vi har rett og slett nok arbeide - vi skal kraftig opp i bemanning, for å ha folk nok til våre prosjketer. Vi har med Statfjord og Ormen den Lange befestet oss som Norges storste ISO leverandør. Der er mange grunne til vi er blitt det, den største grunn er fordi BBC har dyktige arbeider som er bevist på å gi kunden kjempe kvalitet på utført arbeider, HMS mm.

Kenneth