Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Uenigheter

04.02.13 - Skrevet av:
Klubben opplever flere å flere uenigheter med bedriften

Hei Alle

Klubben har de siste mnd opplevet flere og flere uenigheter opp imot bedriften. Vi har pr dags dato over 30 uenighet/saker opp imot bedriften - Det går fra små uenigheter vi kan løse over et forhandling møte til store uenigheter som kanskje vil bli løst i rets systemet.

Vi opplever banale ting som dyktighets prøver som arbeiderne har hatt rett på siden april 2012 ikke er kommet på plass i nu. Innleide avtale er ikke på plass selvom loven tilsier den skulle ha vært på plass til 01.01.2013, Etterbetaling av lagleder/første mann tillegget som har vært innført siden 01.07.2012 er ikke skjedd i nu selvom bedriften har lovet flere ganger å etter betale det..

Bedriften vil gjerne arbeiderne bruker linje veien - klubben ser ikke slikt på det. Vi oppfordre medlemmene til å bruke klubben for all den er verd. Det vil være saker, der det vil være naturlig å ta opp med linje veien, men bruk klubben for all den er verd.

 Sett i lyset av ekskalering av uenigheter/saker, då må klubben presisere - hver gang du får et avslag, då krev et skriftlig avslag. Du har i din gode rett å få avslaget skriftlig, det skulle egentlig bare mangle. 

Klubben skal til forhandling møte med bedriften imorgen tirsdag d 5 Feb - klubben skal holde sine medlemmer oppdatert.


Kenneth