Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forskjell behandling av egen ansatte

05.02.13 - Skrevet av:
Klubben har nu fått bekreftelse på at der er forskjell behandling av egen ansatte på prosjekter vedrørende lagleder/første mann tillegget.

Hei Alle


Klubben har nu fått hjelp fra sine medlemmer - vi kan nu slå fast at Beerenberg driver med forskjell behandling av egen ansatte vedrørende lagleder/første mann tillegget. Vi vett at på flere prosjekter på Nordfeltene skriver de laglder/første mann tillegget - på Ekofisk skriver de ikke tillegget. Ledelsen på Ekofisk sier de forholder seg til instrukser fra HR Bergen. 

Når klubben tar kontakt til HR Bergen, så sier de - de har informert Ledelsen på Ekofisk prosjektet om hvordan de skal skrive tillegget. Om det er en taktikk fra bedriften side skal jeg ikke spekulere i, jeg vil bare konstatere, at der er ulik praktis inntern i Beerenberg, det synes klubben er svært svært uheldig.

Klubben oppfordre alle sine medlemmer til å ta kontakt med sin formann for å høre om han skriver lagleder/første mann tillegget. Hvis han ikke skriver det, så bed ham om å skriftlig dokumentasjon på hvorfor han ikke skriver tillegget. Bedriften har hele veien sagt, følg linje veien - nu oppfordre jeg alle medlemmer, gå linje veien å få dokumentasjon på om ditt prosjekt skriver lagleder/første mann tillegget.

Det er svært uheldig at Beerenberg driver med forskjell behandling av egen ansatte - jeg håper bedriften kaller inn til et rask oppklarende møte og forklare hvorfor denne forskjell behandling finner sted..

Klubbens sitt syn er følgende.; alle disipliner kvalifisere til lagleder/første mann tillegget.

Kenneth