Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forskjell behandling av egen ansatte del 2

06.02.13 - Skrevet av:
Klubben har nu fått bekreftet, innleide til Beerenberg får lagleder/første mann tillegget

Hei alle.

Klubben har nu fått bekreftet - innleide til Beerenberg på Nordfeltene får lagleder/første man tillegget. I utgangs punktet er det hel rett åt innleide skal ha lagleder/første mann tillegget, d 01.01.2013 trådte ny innleie regler i kraft - den sier, alle innleide skal ha samme lønns og arbeids vilkår som arbeiderne har i den bedrift de er innleide til..

Det er positiv at Beerenberg behandler innleide slik de skal etter loven, problemet er - de like behandler ikke egen ansatte. Som beskrevet igår, så blir arbeiderne nede på Ekofisk prosjektet ikke betalt tillgget som de gjør på andre prosjekter.

Arbeiderne på Ekofisk prosjektet har konfrontert Ledelsen på Ekofisk prosjektet, de er blitt fortalt følgende på møter - Ekofisk skal ikke skrive lagleder/første mann tillegget på arbeiderne på Ekofisk, Ledelsen sier de har ute bas som vil fungere som lagleder/første mann og dermed skal Ekofisk ikke betale tillegget. Ledelse på Ekofisk prosjektet sier de handler etter desinger fra HR Bergen.

Jeg har vanskelig ved å forstå - HR i Begen driver med forskjell behandling av egen ansatte - klubben avventer stadig på en forklaring fra HR Bergen hvorfor denne forskjell behandling av egen ansatte..

Klubben vil informere sine medlemmer løpende.

Kenneth