Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Redusert arbeidstid

18.02.13 - Skrevet av:
Klubben opplever, bedriften konsekvens sier nei til søknader om redusert arbeids tid.

Hei Alle

Klubben opplever stor frustrasjon fra våre medlemmer som ikke opplever å komme igjennom med sine søknader om redusert arbeidstid. Det er blitt en prinsipp sak for bedriften, ingen skal få redusert arbeids tid. 

Det er arbeidsmiljøloven som regulere dette. Der er satt ting som skal være til stede for å kunne søke om redusert arbeids tid. Hvis du har søkt om redusert arbeids tis å fått et standart avslag, så ta kontakt til klubben så fort som mulig, der er en 8 ukers frist på å klage på avgjørelsen, den er viktig vi overholder.

Vi vil først melde inn saken til Tvisteløsningsnemnda, klubben har fått medhold der tidligere, men bedriften nektet stadig å gi redusert arbeids tid til søknaden, da sender vi saken til juridisk avdeling som vil bringe inn saken for rettsystemet.

Det er altså viktig man har et kvalifisert krav om redusert arbeidstid, ikke bare et ønske om fast 14-28, 14-28

Ha en flott dag

Kenneth