Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Reiseregning

22.02.13 - Skrevet av:
Klubber leder har hatt møte med Konsern Direktør Morten Walde om reise regninger

Hei Alle.

Klubb leder hadde fredag d 22.02 et møte med våre Konsern Direktør Morten Walde vedrørende Reiseregninger. Det var et informativ møte og klubben takker  Morten for å ta seg tid til slike saker..

Det ble informert klubben, reiseregninger vil en stund frem over kunne leveres på den gamle måte, via papir. Det er et ønske fra BBC at vi på sikt levere inn reise regninger elektronisk, men ser dagens ordning kan forbedres å gjøre mere bruker vennlig. Klubben er ikke imot å levere inn reiseregninger elektronisk.

De forskjellige prosjekter vil ha fokus på å hjelpe arbeiderne med å bli trygg på å levere inn elektronisk en god stund fremover. Der vil gå ut informasjon om hvordan det skal håndteres i prosjektene, det vil ta litt tid for det er implementert i alle prosjekter. Klubben er sikker på - et bra samarbeide mellom prosjekter og arbeiderne, BBC og klubben, så skal vi i samarbeide å finne den riktige løsning for alle parter.

Jeg ber om forståelse for de utfordringer der har vært så langt, nye ting kan forbedres. Denne sak er et bevis for, levere vi inn og belyser problemerne på en riktig måte, så blir vi hørt og BBC vil strekke seg langt for å imøte komme ønskene fra arbeiderne..

Jeg takker alle for de konstruktive innspill.

Kenneth