Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Årsmøte i Safeklubben

25.02.13 - Skrevet av:
Der skal være årsmøte i klubben d 11 og 12 april.

Hei Alle

På styre møtet d 20.02 vedtok styret å avholde Styremøte d 11 og 12 april..

Fristen for å melde inn saker og kandidater til de forskjellige verv er satt til 1 april. De innmeldte kandidater skal være forespurt først og sagt seg villig til å stille. Styre møtet er klubbens øvereste organ, det er her vi fatter di viktige vedtak som vil gjelde for neste periode.

Klubben har stor takhøyde for innmeldte saker, vi oppfordre alle medlemmer til å melde inn saker.

Der vil komme løpende informasjon om årsmøtet.

saker og kandidater kan sendes til.; safeklubben.beerenberg@gmail.com

Kenneth