Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Hvo har trukket seg.

26.02.13 - Skrevet av:
Våre Hvo har trukket seg fra vervet sitt.

Hei Alle

Beerenberg sitt HVO har trukket seg fra varvet sitt av familiere årsaker. Det er vanlig i slike situasjoner, at vara Hvo treder inn i vervet. Vara Hvo har valgt å ikke å trede inn som Hvo i resten av perioden, det gjør vi må finne ny Hvo og vra Hvo.

Der er flere måter å velge nytt Hvo

1 Hvo og vara Hvo kan velges

2 Hvo og vara Hvo kan pekes ut av de tillits valgte hvis de utgjør mere end 50% av arbeids styrken.

Klubben ønsker alle som kan være interresert i Hvo og vara Hvo vervet til og melde sin interesse. Klubben har på styre møte av 20.02.2013 satt en kandidat frist til 01.04.2013 for å melde sin interesse. Når klubben har oversikt over alle kandidater, då vil klubben  gå sammen med FF og sammen utpeke Hvo og vara Hvo.

Der vil bli sendt ut informasjoner løpende, hvis noen har spørsmål vedrørende Hvo og vara Hvo, då kan de rettes til de tillits valgte.

Kandidater kan melde sin interesse på.: safeklubben,beerenberg@gmail.com

Kenneth