Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Personell/karakter registrering og kontroll tiltal

27.02.13 - Skrevet av:
Klubben har fått henvendelser om bedriften har lov å karakter sette dem.?Hva skal karakter setting brukes til..

Hei Alle

Klubben har fått flere henvendelser fra medlemmer som har opplevet at deres arbeide er blitt karakter satt fra en skala fra 1 til 6. Flere har opplevet å bli vudert og karakter satt på deres tilgjengelighet, fleksibiitet og kompetanse. Alt dette er personell registering og kontroll tiltak som er regulert i arbeidsmiljø loven samt hoved avtalen. 

Slik klubben leser dette, så kan bedriften ikke iverksette dette hvis det utgjør en belastning for den enkelte, det sier seg selv, å bli karakter satt utgjør en belastning i seg selv, og det kan i verste fall bli brukt for å si den enkelte opp, då man ikke lever opp til bedriftens sin målsetting. BBC plikter og så tidlig som mulig å drøfte behovet, utformingen, hvordan det skal log føres, behandles mm med de tillits valgte - safe klubben kan ikke se dette er blitt drøftet med klubben. Jeg har i flere eposter bedt bedriften om å oversende de skjemaer de bruker på personell registering samt karakter sette arbeiderne uten å få tilbake svar.

Det er et krav i loven, før slike tiltak innføres, så skal arbeidsgiver gi arbeiderne informasjon om formålet med tiltakene, konsekvenser, hvordan det skal gjennomføres, varig mm Det skal og jævntlig drøftes med de tillits valgte - klubben kan ikke se noe av det er blitt gjort.

Jeg ber derfor om tilbake meldinger fra Leder og arbeider som har kjenskap til dette, slik klubben kan danne seg et overblikk over omfanget. Jeg ønsker tilbake svar fra folk som har utført karakter setting på sine arbeids kollegaer og fra arbeider som har opplevet å bli karakter satt.

 Kenneth