Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Hva er personellregistrering og kontrolltiltak

28.02.13 - Skrevet av:
Er kompetanse vurdering personellregistrering/kontroll tiltak..?? Ja klubben mener det er det.. Les mere..

Hei Alle

Klubben har fått mange tilbake meldinger fra medlemmer fra både offshore og onshore. Mange stiller spørsmåltegn ved - er kompetanse vurdering et kontroll tiltak - klubben mener klart ja. Blir der foretatt en kompetanse vurdering av enkelte personer, da kan det spores direkte tilbake til den enkelte, då må BBC forholde seg til personopplysningloven i tillegg til Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

For og innføre kontrolltiltak så er der flere tungt veiende grunne som skal være til stede.

- Det skal saklig begrunnes.

- Det må ikke være til ulempe for arbeids takeren

- Der skal informeres på forhånd

- De tillitsvalgte skal informeres på forhånd

ect ect.

Når der blir foretatt en kompetanse vurdering av en arbeidstaker, så kan den kompetanse vurdering bli lagt til grunn for ditt arbeidsforhold - då sier det seg selv, det er til ulempe for arbeidstakeren og dermed er kompetanse vurdering et kontrolltiltak. Den som blir vurdert har krav p å vite hvem som vurdere ham, hvilke karaktere han har fått og kommentere sine karaktere og kommentere hele kompetanse vurderingen.

Klubben har prøvet å komme i dialog med BBC flere ganger vedrørende kontroll tilltak uten held - personellregistering og kontrolltiltakk er svært uheldig for arbeiderne og klubben vil forfølge dette. Skal vi få ordnet forhold rundt dette, så trenger vi hjelp fra alle medlemmer for å belyse problemene rundt dette..

 Vi har fått diverse skjemaer tilsendt og historier fra diverse medlemmer, vi trenger mere informasjoner for å fastslå omfanget av dette.. Har du opplevet å skulle bidra til vurdering av en kollega eller innleide, så vil klubben gjerne vite om det, har du kopi av de skjema BBC bruker, så er klubben interesert i det

Der vil være ulike oppfatning av hva et kontroll tiltak er, så vil det altid være, klubbens vurdering så langt, så er der innført kontroll tiltakk i BBC..

Kenneth