Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Bli med på ISO-seminar den 17. og 18. april!

04.03.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Seminaret er åpent for alle medlemmer. Reise, hotell og mat betales av klubben. Seminaret holdes på Park Inn hotell, Lagaardsveien 61 i Stavanger. Det er tre hovedtemaer: De lokale forhandlingene i 2013, SAFEs forhandlingsrett på Industrioverenskomsten, innleie og sosial dumping.

Påmelding skjer ved å sende en epost til johanpetter.andresen@getmail.no

Den foreslåtte dagsorden ser slik ut
10.00-10.30 Åpning og presentasjonsrunde.
10.30-11.45 Innledninger fra de enkelte klubbene om innleieavtaler og eventuelle innleieproblemer. For NSE og andre klubber fra bemanningsbedrifter vil problemstillingen være knyttet til utleides lønns- og arbeidsvilkår.
11.45 – 12.00 Velfortjent pause
12.00-12.30 Diskusjon om hva som er felles problemstillinger og veien videre.
12.30 – 13.15 Mat
13.15 – 13.30 Eventuell videre diskusjon og vedtak om veien videre når det gjelder innleie.
13.30 – 14.30 De enkelte klubbene gjennomgår sine særavtaler og forteller om sine erfaringer i forbindelse med de lokale forhandlingene i 2012.
14.30-14.45 Pause
14.45 – 15.00 Gjennomgangen fortsetter.
15.00 – 16.00 Diskusjon om erfaringene fra de lokale forhandlingene i 2012.
16.00 til 16.15 Pause
16.15 til 17.00 Videre diskusjon og avslutning første dag.

19.00 Felles middag.

Dag 2
09.00 Åpning.
09.10 Forslag fra de ulike klubbene til felles prioriteringer i forbindelse med de lokale forhandlingene i 2013. En del av diskusjonen vil også måtte dreie seg om hvor tett samarbeidet skal være og om forholdet til FF-klubbene.
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.30 Videre innlegg fra de enkelte klubbene til hvordan å utvikle de lokale forhandlingene i 2013.
11.30-11.45 Pause
11.45 – 12.00 Avsluttende diskusjon og eventuelle vedtak om de lokale forhandlingene i 2013.
12.00. Mat
12.45 – 13.05 Innledning fra AU i SAFE om forhandlingsretten for ISO i YS og hvordan AU ser for seg framtida til ISO i SAFE.
13.05 – 13.45 Innledninger fra de enkelte klubbene om hvordan de opplever situasjonen og hvordan de ser for seg veien videre.
14.00 – 14.15 Pause
14.15- 15.00 Diskusjon om veien videre for ISO.
15.00 – 15.15 Pause
15.15 – 16.00 Videre diskusjon og eventuelle vedtak.
16.00 Avslutning.